RECON là gì? Ý nghĩa của từ recon - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

RECON là gì? Ý nghĩa của từ recon

RECON là gì ?

RECON là “River, Estuary and Coastal Observing Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RECON

RECON có nghĩa “River, Estuary and Coastal Observing Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới quan sát sông, cửa sông và ven biển”. Hệ thống theo dõi mạng lưới sông, cửa sông và ven biển, giúp quan sát và thu thập dữ liệu môi trường nước.

RECON là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RECON là “River, Estuary and Coastal Observing Network”.

Một số kiểu RECON viết tắt khác:
+ Reconnaissance: Trinh sát. Hoạt động thăm dò, thu thập thông tin để đánh giá hoặc hiểu rõ về một vùng đất, môi trường, hoặc tình hình quân sự.
+ Research and Education Collaborative Occultation Network: Mạng lưới hợp tác nghiên cứu và giáo dục huyền bí. Mạng lưới hợp tác nghiên cứu và giáo dục theo dõi hiện tượng che khuất trong thiên văn.

Post Top Ad