ILCA là gì? Ý nghĩa của từ ilca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

ILCA là gì? Ý nghĩa của từ ilca

ILCA là gì ?

ILCA là “International Labor Communications Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ILCA

ILCA có nghĩa “International Labor Communications Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội truyền thông lao động quốc tế”. Tổ chức hội nhập quốc tế tập trung vào truyền thông về lao động và công đoàn.

ILCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ILCA là “International Labor Communications Association”.

Một số kiểu ILCA viết tắt khác:
+ International Laser Class Association: Hiệp hội lớp Laser quốc tế.
+ International Lactation Consultant Association: Hiệp hội tư vấn cho con bú quốc tế. Tổ chức quốc tế tập trung vào tư vấn và hỗ trợ cho việc nuôi con bằng sữa mẹ.
+ International Livestock Centre for Africa: Trung tâm Chăn nuôi Quốc tế Châu Phi. Tổ chức quốc tế tập trung vào nghiên cứu và phát triển chăn nuôi ở châu Phi.
+ International Lightning Class Association: Hiệp hội cấp sét quốc tế.
+ Iranian Literary Criticism Association: Hiệp hội phê bình văn học Iran.

Post Top Ad