ESEI là gì? Ý nghĩa của từ esei - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

ESEI là gì? Ý nghĩa của từ esei

ESEI là gì ?

ESEI là “Eastern Sierra Environmental Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ESEI

ESEI có nghĩa “Eastern Sierra Environmental Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện môi trường Đông Sierra”. Tổ chức tại California, Hoa Kỳ, chuyên về giáo dục và nghiên cứu về bảo vệ môi trường khu vực Eastern Sierra.

ESEI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESEI là “Eastern Sierra Environmental Institute”.

Một số kiểu ESEI viết tắt khác:
+ English Speaking Entrepreneurs Israel: Doanh nhân nói tiếng Anh Israel. Một cộng đồng doanh nhân nói tiếng Anh tại Israel hoặc một tổ chức hỗ trợ doanh nhân ngôn ngữ Anh tại đất nước này.
+ ESEI International Business School: Trường kinh doanh quốc tế ESEI.

Post Top Ad