CCPIT là gì? Ý nghĩa của từ ccpit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

CCPIT là gì? Ý nghĩa của từ ccpit

CCPIT là gì ?

CCPIT là “China Council for the Promotion of International Trade” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCPIT

CCPIT có nghĩa “China Council for the Promotion of International Trade”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc”. Tổ chức của Trung Quốc, chịu trách nhiệm thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế.
CCPIT hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc tham gia thị trường toàn cầu và tăng cường hợp tác quốc tế.

CCPIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCPIT là “China Council for the Promotion of International Trade”.

Một số kiểu CCPIT viết tắt khác:
+ China Council for Promotion of Investment and Trade: Hội đồng Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Trung Quốc.

Post Top Ad