CL là gì? Ý nghĩa của từ cl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

CL là gì? Ý nghĩa của từ cl

CL là gì ?

CL là “Career Limiting” trong tiếng Anh, “Cái L*n`” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CL

**NGOẠI NGỮ

CL có nghĩa “Career Limiting”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn nghề nghiệp”. Đề cập đến những hành động, quyết định, hành vi có thể làm hại đến sự phát triển nghề nghiệp của một người.
Đây là một cảnh báo về những lựa chọn có thể gây hậu quả tiêu cực cho sự nghiệp của họ.

**VIỆT NGỮ

CL có nghĩa “Cái L*n`” trong tiếng Việt. Cơ quan sinh dục của nữ giới, nhưng được viết theo cách thô tục.
Từ này xuất hiện rất nhiều trên mạng internet, và có thể được bắt gặp ở bất cứ đâu.

CL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CL là “Cái L*n`”, “Career Limiting”.

Viết tắt CL với nghĩa khác:
+ Co-ordination Line: Dây chuyền điều phối.
+ Chile: Chile.
+ Chlorine: Clo.
+ One Hundred and Fifty: Một trăm năm mươi.
+ Closed: Kín đáo.
+ Class: Lớp.

Post Top Ad