ZZZ là gì? Ý nghĩa của từ zzz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

ZZZ là gì? Ý nghĩa của từ zzz

ZZZ là gì ?

ZZZ là “To be tired” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZZZ

ZZZ có nghĩa “To be tired”, dịch sang tiếng Việt là “Ngủ”. Thường được sử dụng để biểu thị âm thanh của người đang ngủ hoặc tiếng ngáy.
Đội khi nó để miêu tả sự buồn chán, thiếu hứng thú, hoặc để chỉ ra rằng điều gì đó làm ai đó buồn ngủ.
Hay nói cách khác từ "ZZZ" như một cách thị giác hóa âm thanh của tiếng ngủ ngon.

ZZZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZZZ là “To be tired”.

Một số kiểu ZZZ viết tắt khác:
+ Zero Zero Zero: Không không không. Nói đến 3 số 0 liền kề nhau. Nhiều người trong các trường hợp viết thanh ZZZ thay vì 000.

Post Top Ad