R&R là gì? Ý nghĩa của từ r&r - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

R&R là gì? Ý nghĩa của từ r&r

R&R là gì ?

R&R là “Rest & Relaxation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ R&R

R&R có nghĩa “Rest & Relaxation”, dịch sang tiếng Việt là “Nghỉ ngơi & Thư giãn”. Thường được sử dụng để nói đến thời gian dành cho việc nghỉ ngơi và giải trí.
Đặc biệt có thể kể đến kỳ nghỉ hoặc thời gian nghỉ cuối tuần.

R&R là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng R&R là “Rest & Relaxation”.

Một số kiểu R&R viết tắt khác:
+ Repair and Replacement: Sửa chữa và thay thế. Việc làm các công việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa, đồng thời có thể bao gồm việc thay thế các bộ phận hay thiết bị.
+ Recovery and Recuperation: Phục hồi và phục hồi.
+ Review and Revision: Xem xét và sửa đổi. Quá trình xem xét, điều chỉnh nội dung để cải thiện chất lượng và độ chính xác.
+ Recreation and Rehabilitation: Giải trí và phục hồi chức năng.

Post Top Ad