FSM là gì? Ý nghĩa của từ fsm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

FSM là gì? Ý nghĩa của từ fsm

FSM là gì ?

FSM là “Finite State Machine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FSM

FSM có nghĩa “Finite State Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy trạng thái hữu hạn”. Một mô hình toán học mô tả hành vi của hệ thống có trạng thái.
Trong đó, các sự kiện bên ngoài gây chuyển đổi giữa các trạng thái hữu hạn.

FSM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FSM là “Finite State Machine”.

Một số kiểu FSM viết tắt khác:
+ Female Seeking Male: Nữ Tìm kiếm Nam.
+ Federated States of Micronesia: Liên bang Micronesia. Một quốc gia đảo ở Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 1986, gồm bốn bang và có mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ.
+ Flying Spaghetti Monster: Quái vật Spaghetti bay. Một biểu tượng hài hước và hư cấu. Nó được sử dụng để đề cập đến sự kiện mâu thuẫn giữa giáo dục khoa học và các quan điểm tôn giáo.
+ Field Service Management: Quản lý dịch vụ hiện trường. Quá trình quản lý và tối ưu hóa các hoạt động dịch vụ, được thực hiện ở nơi làm việc của khách hàng.

Post Top Ad