COD là gì? Ý nghĩa của từ cod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

COD là gì? Ý nghĩa của từ cod

COD là gì ?

COD là “Cash On Delivery” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COD

COD có nghĩa “Cash On Delivery”, dịch sang tiếng Việt là “Thanh toán khi giao hàng”. Phương thức thanh toán trong thương mại, cụ thể hơn thương mại điện tử.
Khi người mua chỉ thanh toán tiền mặt khi sản phẩm được giao đến địa chỉ của họ, làm gia tăng tính thuận tiện và sự tin cậy.

COD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COD là “Cash On Delivery”.

Một số kiểu COD viết tắt khác:
+ Democratic Republic of the Congo: Cộng hòa Dân chủ Congo.
+ Call Of Duty: Cuộc gọi của nhiệm vụ.
+ Chemical Oxygen Demand: Nhu cầu oxy hóa học.

Post Top Ad