COCOM là gì? Ý nghĩa của từ cocom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

COCOM là gì? Ý nghĩa của từ cocom

COCOM là gì ?

COCOM là “Combatant Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COCOM

COCOM có nghĩa “Combatant Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy chiến đấu”. Lãnh đạo cao cấp trong quân đội, chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt động chiến đấu của đơn vị quân sự.
Nhiệm vụ chính của họ là phát động và quản lý chiến dịch.

COCOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COCOM là “Combatant Command”.

Một số kiểu COCOM viết tắt khác:
+ Coordinating Committee for Multilateral Export Controls: Ủy ban điều phối kiểm soát xuất khẩu đa phương.

Post Top Ad