CRD là gì? Ý nghĩa của từ crd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CRD là gì? Ý nghĩa của từ crd

CRD là gì ?

CRD là “Capstone Requirements Document” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRD

CRD có nghĩa “Capstone Requirements Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu yêu cầu về Capstone”. Tài liệu mô tả mục tiêu, yêu cầu chức năng và phi chức năng.
Đề cập đến phạm vi, lịch trình, và các yếu tố khác của dự án hoặc nhiệm vụ Capstone trong giáo dục.
Nhằm định rõ kế hoạch, đáp ứng kỳ vọng của sinh viên và giáo viên hướng dẫn.

CRD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRD là “Capstone Requirements Document”.

Một số kiểu CRD viết tắt khác:
+ Chronic Respiratory Disease: Bệnh hô hấp mãn tính.
+ Centralized Reprocessing Department: Phòng tái xử lý tập trung.
+ Centralized Reprocessing Department: Nghiên cứu và phát triển tiền tệ.

Post Top Ad