CREB là gì? Ý nghĩa của từ creb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CREB là gì? Ý nghĩa của từ creb

CREB là gì ?

CREB là “Cyclic AMP-response Element Binding” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CREB

CREB có nghĩa “Cyclic AMP-response Element Binding”, dịch sang tiếng Việt là “Liên kết yếu tố phản ứng AMP tuần hoàn”. Một protein chuyển giao gen quan trọng trong hệ thống thần kinh.
Nó đóng vai trò trong quy trình học tập, ghi nhớ, và các chức năng não khác.
CREB tương tác với cAMP để kiểm soát biểu hiện gen và ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của hoạt động não.

CREB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CREB là “Cyclic AMP-response Element Binding”.

Một số kiểu CREB viết tắt khác:
+ Council for Responsible E-Commerce and Business: Hội đồng thương mại điện tử và kinh doanh có trách nhiệm.

Post Top Ad