CU là gì? Ý nghĩa của từ cu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

CU là gì? Ý nghĩa của từ cu

CU là gì ?

CU là “See You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CU

CU có nghĩa “See You”, dịch sang tiếng Việt là “Gặp lại bạn”. Thường được sử dụng khi ai đó muốn ra khỏi cuộc trò chuyện, cuộc họp, hoặc khi sắp rời đi từ nơi nào đó.
Từ này muốn bày tỏ ý chí gặp lại người khác trong tương lai.
Nó như cách lịch sự và thân mật để nói lời tạm biệt.

CU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CU là “See You”.

Một số kiểu CU viết tắt khác:
+ Carrie Underwood.
+ Cuba: Một quốc gia nằm ở khu vực Caribe ở Bắc Mỹ.
+ University of Colorado Boulder: Đại học Colorado Boulder.
+ Old Church Slavonic language: Ngôn ngữ Slavonic của Nhà thờ Cổ.
+ Copper: Đồng. Cu. Ký hiệu hóa học của đồng, một kim loại có số nguyên tử là 29 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố.
+ Credit Union: Liên minh tín dụng. Tổ chức tài chính phi lợi nhuận hoạt động như một ngân hàng nhưng thuộc sở hữu và điều hành bởi các thành viên.

Post Top Ad