ASL là gì? Ý nghĩa của từ asl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

ASL là gì? Ý nghĩa của từ asl

ASL là gì ?

ASL là “American Sign Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASL

ASL có nghĩa “American Sign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ”. Ngôn ngữ sử dụng các dấu tay, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ cơ thể để truyền đạt thông điệp.

ASL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASL là “American Sign Language”.

Một số kiểu ASL viết tắt khác:
+ Age, Sex, Location?: Tuổi, Giới tính, Vị trí ?. Thường xuất hiện trong giao tiếp trực tuyến trên mạng internet.
+ Above Sea Level: Trên mực nước biển. Chỉ độ cao của một địa điểm so với mặt nước biển.
+ Automated Scripting Language: Ngôn ngữ kịch bản tự động. Dùng trong lĩnh vực lập trình và tự động hóa.

Post Top Ad