SOL là gì? Ý nghĩa của từ sol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

SOL là gì? Ý nghĩa của từ sol

SOL là gì ?

SOL là “Sleep Onset Latency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOL

SOL có nghĩa “Sleep Onset Latency”, dịch sang tiếng Việt là “Độ trễ khởi phát khi ngủ”. Thước đo trong lĩnh vực giảm căng thẳng và nghiên cứu về giấc ngủ.
Theo đó, nó đo thời gian từ khi người ta lên giường đến khi họ thực sự bắt đầu giấc ngủ.
SOL thường được đo bằng đơn vị thời gian là phút.

SOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOL là “Sleep Onset Latency”.

Một số kiểu SOL viết tắt khác:
+ Secure Operations Language: Ngôn ngữ hoạt động an toàn.
+ Solution: Giải pháp.
+ Standard of Learning: Tiêu chuẩn học tập. Các tiêu chuẩn hoặc mục tiêu học tập mà học sinh được kỳ vọng đạt được.
+ Spanish Online Learning: Học trực tuyến tiếng Tây Ban Nha.
+ Solar: Năng lượng mặt trời. Thuật ngữ trong lĩnh vực hoặc công nghệ liên quan đến năng lượng mặt trời.

Post Top Ad