CUP là gì? Ý nghĩa của từ cup - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

CUP là gì? Ý nghĩa của từ cup

CUP là gì ?

CUP là “Cuban peso” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CUP

CUP có nghĩa “Cuban peso”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng peso Cuba”. Đơn vị tiền tệ của Cuba. Mã đơn vị này thường được ký hiệu là "CUP" hoặc "$MN."

CUP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CUP là “Cuban peso”.

Post Top Ad