EMO là gì? Ý nghĩa của từ emo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

EMO là gì? Ý nghĩa của từ emo

EMO là gì ?

EMO là “Emergency Measures Organisation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EMO

EMO có nghĩa “Emergency Measures Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức các biện pháp khẩn cấp”. Tổ chức có trách nhiệm tổ chức và định hình kế hoạch phản ứng khẩn cấp trong tình huống.

EMO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EMO là “Emergency Measures Organisation”.

Một số kiểu EMO viết tắt khác:
+ Emotional: Đa cảm. Trạng thái tâm trạng, cảm nhận và phản ứng của con người đối với các tình huống, sự kiện, hoặc người khác.
+ Educational Management Organization: Tổ chức quản lý giáo dục. Tổ chức quản lý giáo dục, chịu trách nhiệm về quản lý và điều hành các cơ sở giáo dục.
+ Emergency Management Office: Văn phòng quản lý khẩn cấp.
+ Extra Man Offense: Thêm người đàn ông vi phạm. Chiến thuật trong môn thể thao có bóng, nơi đội có nhiều người hơn do đối thủ bị truất quyền thi đấu.

Post Top Ad