AWE là gì? Ý nghĩa của từ awe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

AWE là gì? Ý nghĩa của từ awe

AWE là gì ?

AWE là “Average Weekly Earnings” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AWE

AWE có nghĩa “Average Weekly Earnings”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhập trung bình hàng tuần”. Số lương trung bình mà một người lao động kiếm được hàng tuần, bao gồm cả các phúc lợi và thù lao.

AWE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AWE là “Average Weekly Earnings”.

Một số kiểu AWE viết tắt khác:
+ Advanced Warfighting Experiment: Thử nghiệm chiến đấu nâng cao. Thử nghiệm quân sự tiên tiến để đánh giá và phát triển các công nghệ và chiến lược quân sự.

Post Top Ad