ZHC là gì? Ý nghĩa của từ zhc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

ZHC là gì? Ý nghĩa của từ zhc

ZHC là gì ?

ZHC là “Zajdela Hepatoma Cells” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZHC

ZHC có nghĩa “Zajdela Hepatoma Cells”, dịch sang tiếng Việt là “Tế bào ung thư gan Zajdela”. Dòng tế bào ung thư gan, được sử dụng trong nghiên cứu y học và sinh học phân tử.

ZHC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZHC là “Zajdela Hepatoma Cells”.

Một số kiểu ZHC viết tắt khác:
+ Zero Hours Contract: Hợp đồng 0 giờ. Hợp đồng làm việc mà người lao động không có thời gian làm việc cố định, chỉ được gọi khi cần.

Post Top Ad