KNOW là gì? Ý nghĩa của từ know - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

KNOW là gì? Ý nghĩa của từ know

KNOW là gì ?

KNOW là “Kentucky Network of Outdoor Women” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KNOW

KNOW có nghĩa “Kentucky Network of Outdoor Women”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới phụ nữ ngoài trời Kentucky”. Tổ chức tại Kentucky, Hoa Kỳ, thúc đẩy hoạt động ngoại ô và giáo dục về môi trường cho phụ nữ.

KNOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KNOW là “Kentucky Network of Outdoor Women”.

Một số kiểu KNOW viết tắt khác:
+ Kalamazoo Nonviolent Opponents of War: Kalamazoo Những người phản đối chiến tranh bất bạo động. Tổ chức tại Kalamazoo, Michigan, Hoa Kỳ, chống lại chiến tranh bằng phương pháp phi bạo lực.

Post Top Ad