VYO là gì? Ý nghĩa của từ vyo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

VYO là gì? Ý nghĩa của từ vyo

VYO là gì ?

VYO là “Voice Your Opinion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VYO

VYO có nghĩa “Voice Your Opinion”, dịch sang tiếng Việt là “Nói lên ý kiến của bạn”. Bày tỏ ý kiến của mình hoặc nói lên quan điểm cá nhân trong một vấn đề.

VYO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VYO là “Voice Your Opinion”.

Một số kiểu VYO viết tắt khác:
+ Vermont Youth Orchestra: Dàn nhạc trẻ Vermont. Tổ chức âm nhạc giáo dục cho thanh thiếu niên tại Vermont, Hoa Kỳ.
+ Vietnam Youth Orchestra: Dàn nhạc trẻ Việt Nam.
+ Vallabh Youth Organization: Tổ chức Thanh niên Vallabh.

Post Top Ad