DECA là gì? Ý nghĩa của từ deca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

DECA là gì? Ý nghĩa của từ deca

DECA là gì ?

DECA là “Direct Ethernet Connectivity Architecture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DECA

DECA có nghĩa “Direct Ethernet Connectivity Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc kết nối Ethernet trực tiếp”.

DECA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DECA là “Direct Ethernet Connectivity Architecture”.

Một số kiểu DECA viết tắt khác:
+ Defense Commissary Agency: Cơ quan Ủy ban Quốc phòng.
+ Distributive Education Clubs of America: Câu lạc bộ giáo dục phân phối của Mỹ.
+ Delta Epsilon Chi Association: Hiệp hội Chi Delta Epsilon.

Post Top Ad