ELSS là gì? Ý nghĩa của từ elss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

ELSS là gì? Ý nghĩa của từ elss

ELSS là gì ?

ELSS là “Emergency Life Support Stores” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ELSS

ELSS có nghĩa “Emergency Life Support Stores”, dịch sang tiếng Việt là “Cửa hàng hỗ trợ sự sống khẩn cấp”. Nơi cung cấp các sản phẩm và trang thiết bị quan trọng như đèn pin, đồ sơ cứu, thực phẩm, và vật dụng cứu thương.
Tóm lại, nơi đó có những thứ để chuẩn bị và đối phó với tình huống khẩn cấp.

ELSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ELSS là “Emergency Life Support Stores”.

Post Top Ad