EGP là gì? Ý nghĩa của từ egp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EGP là gì? Ý nghĩa của từ egp

EGP là gì ?

EGP là “Exterior Gateway Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EGP

EGP có nghĩa “Exterior Gateway Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức cổng bên ngoài”. Giao thức định tuyến được sử dụng trong mạng máy tính để truyền thông giữa các bộ định tuyến ở cấp mạng lớn.
Nó giúp trao đổi thông tin định tuyến giữa các hệ thống mạng khác nhau.

EGP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EGP là “Exterior Gateway Protocol”.

Một số kiểu EGP viết tắt khác:
+ Egyptian pound: Bảng Ai Cập.
+ Economic Governance Programme: Chương trình quản trị kinh tế.
+ European Green Party: Đảng Xanh Châu Âu.

Post Top Ad