EGIS là gì? Ý nghĩa của từ egis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

EGIS là gì? Ý nghĩa của từ egis

EGIS là gì ?

EGIS là “Erieye Ground Interface Segment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EGIS

EGIS có nghĩa “Erieye Ground Interface Segment”, dịch sang tiếng Việt là “Phân đoạn giao diện mặt đất của Erieye”. Một hệ thống cung cấp giao diện mặt đất cho radar Erieye.
Nó giúp xử lý và hiển thị thông tin giám sát từ radar trên máy bay trực thăng hoặc máy bay không người lái.
Hệ thống này thường được sử dụng trong các ứng dụng quân sự.

EGIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EGIS là “Erieye Ground Interface Segment”.

Post Top Ad