DELT là gì? Ý nghĩa của từ delt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

DELT là gì? Ý nghĩa của từ delt

DELT là gì ?

DELT là “Dual Ended Line Testing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DELT

DELT có nghĩa “Dual Ended Line Testing”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra đường dây kết thúc kép”. Quá trình đảm bảo tính đối xứng và hoạt động đúng đắn của cả hai đầu kết nối, đường dây truyền thông.
Thông thường, quá trình này sử dụng các thiết bị đo đạc để kiểm tra tín hiệu và đảm bảo hiệu suất ổn định.

DELT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DELT là “Dual Ended Line Testing”.

Post Top Ad