ELP là gì? Ý nghĩa của từ elp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

ELP là gì? Ý nghĩa của từ elp

ELP là gì ?

ELP là “Elastic Load Balancer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ELP

ELP có nghĩa “Elastic Load Balancer”, dịch sang tiếng Việt là “Cân bằng tải đàn hồi”. Tên một dịch vụ của Amazon Web Services (AWS).
Nó giúp phân phối lưu lượng truy cập đến các máy chủ hoặc tài nguyên tính toán khác một cách đồng đều.
Giúp tăng khả năng mở rộng, cải thiện độ tin cậy của hệ thống bằng cách tự động điều chỉnh dòng lưu lượng.

ELP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ELP là “Elastic Load Balancer”.

Một số kiểu ELP viết tắt khác:
+ European Left Party: Đảng Cánh tả Châu Âu.
+ Emerson, Lake & Palmer: Emerson, Hồ & Palmer.
+ English Language Program: Chương trình tiếng Anh.
+ Economic Loss Payment: Thanh toán tổn thất kinh tế.

Post Top Ad