EMCON là gì? Ý nghĩa của từ emcon - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

EMCON là gì? Ý nghĩa của từ emcon

EMCON là gì ?

EMCON là “Emissions Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EMCON

EMCON có nghĩa “Emissions Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát khí thải”. Khái niệm trong quân sự và tình báo. Nó liên quan đến việc kiểm soát và giảm bớt việc phát sóng tín hiệu từ thiết bị, hệ thống.
Mục đích để giữ thông tin và vị trí bí mật trước đối thủ.

EMCON là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EMCON là “Emissions Control”.

Post Top Ad