DF là gì? Ý nghĩa của từ df - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

DF là gì? Ý nghĩa của từ df

DF là gì ?

DF là “Direct Fire” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DF

DF có nghĩa “Direct Fire”, dịch sang tiếng Việt là “Tấn công trực tiếp”. Việc sử dụng vũ lực trực tiếp để tấn công mục tiêu, mà không cần sự che giấu hay gián đoạn.
Điều này thường được thực hiện trong môi trường quân sự.

DF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DF là “Direct Fire”.

Một số kiểu DF viết tắt khác:
+ Direction Finding: Tìm hướng. Quá trình xác định hướng của nguồn tín hiệu.
+ Distrito Federal.
+ Disk Free: Đĩa trống. Thuật ngữ thường được sử dụng trong hệ điều hành Unix và Linux. Nó nhằm để đo lường và hiển thị thông tin về không gian trống trên đĩa lưu trữ.
+ Degrees of Freedom: Mức độ tự do.
+ Dear Friend: Bạn thân.

Post Top Ad