APA là gì? Ý nghĩa của từ apa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

APA là gì? Ý nghĩa của từ apa

APA là gì ?

APA là “American Psychological Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APA

APA có nghĩa “American Psychological Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội tâm lý Mỹ”. Tổ chức của các nhà tâm lý học ở Hoa Kỳ.
Họ chuyên nghiên cứu, phát triển tiêu chuẩn chuyên môn trong việc viết và xuất bản về lĩnh vực tâm lý học.

APA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APA là “American Psychological Association”.

Một số kiểu APA viết tắt khác:
+ American Psychiatric Association: Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ.
+ Acolytes Protection Agency: Cơ quan bảo vệ Acolytes.
+ Asian Pacific American: Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương.
+ American Planning Association: Hiệp hội kế hoạch Hoa Kỳ.

Post Top Ad