DNDO là gì? Ý nghĩa của từ dndo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

DNDO là gì? Ý nghĩa của từ dndo

DNDO là gì ?

DNDO là “U.S. Domestic Nuclear Detection Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DNDO

DNDO có nghĩa “U.S. Domestic Nuclear Detection Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng phát hiện hạt nhân nội địa Hoa Kỳ”. Cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ, được tạo ra dưới sự quản lý của Bộ an ninh nội địa.
Họ chịu trách nhiệm về phát triển, triển khai và quản lý các biện pháp.
Nhằm để phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ liên quan đến vật liệu hạt nhân.

DNDO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNDO là “U.S. Domestic Nuclear Detection Office”.

Post Top Ad