ERR là gì? Ý nghĩa của từ err - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

ERR là gì? Ý nghĩa của từ err

ERR là gì ?

ERR là “Error” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ERR

ERR có nghĩa “Error”, dịch sang tiếng Việt là “Lỗi”. Thường được sử dụng trong nghành công nghệ thông tin.
Nó dùng để chỉ các vấn đề hoặc lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện một chương trình hoặc hệ thống nào đó.

ERR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ERR là “Error”.

Một số kiểu ERR viết tắt khác:
+ European Romantic Review: Đánh giá lãng mạn Châu Âu.
+ European Rail Research: Nghiên cứu đường sắt châu Âu.
+ Economic Rate of Return: Tỉ suất kinh tế.

Post Top Ad