ESD là gì? Ý nghĩa của từ esd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

ESD là gì? Ý nghĩa của từ esd

ESD là gì ?

ESD là “ElectroStatic Discharge” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ESD

ESD có nghĩa “ElectroStatic Discharge”, dịch sang tiếng Việt là “Xả tĩnh điện”. Hiện tượng khi một vật có điện tích, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh.
Nó thường gây ra các xung điện có thể làm hư hại các thiết bị điện tử.

ESD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESD là “ElectroStatic Discharge”.

Một số kiểu ESD viết tắt khác:
+ Education for Sustainable Development: Giáo dục cho phát triển bền vững.
+ Early Childhood Services: Dịch vụ mầm non.
+ European Standards and Documents: Tiêu chuẩn và chứng nhận Châu Âu.

Post Top Ad