XNN là gì? Ý nghĩa của từ xnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

XNN là gì? Ý nghĩa của từ xnn

XNN là gì ?

XNN là “Xining Caojiabao Airport” trong tiếng Anh, “Xét nghiệm nhanh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XNN

**NGOẠI NGỮ

XNN có nghĩa “Xining Caojiabao Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Tào Gia Bảo Tây Ninh”. Tên của một sân bay phục vụ hoạt động hàng không cho Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

**VIỆT NGỮ

XNN có nghĩa “Xét nghiệm nhanh” trong tiếng Việt. Phương pháp kiểm tra y tế được thực hiện nhanh chóng, thường trong vài phút hoặc giờ.
Điều này nhằm mục đích đưa ra kết quả chẩn đoán nhanh về tình trạng sức khỏe.
Đây là phương tiện linh hoạt thường được sử dụng trong các tình huống cần đến kết quả ngay lập tức.

XNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XNN là “Xét nghiệm nhanh”, “Xining Caojiabao Airport”.

Viết tắt XNN với nghĩa khác:
+ Xining: Tây Ninh. Thủ phủ của tỉnh Thanh Hải - một tỉnh ở miền tây Trung Quốc.
+ Xenon.
+ Northern Kankanaey: Ngôn ngữ Kankanaey Northern. Một ngôn ngữ Austronesian được nói chủ yếu ở vùng Cordillera, Bắc Phi-líp-pin, đặc biệt là bởi bộ tộc Kankanaey. Nó được viết bằng bảng chữ cái Latin và đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn, cũng như phát triển văn hóa của cộng đồng người Kankanaey.

Post Top Ad