DLIC là gì? Ý nghĩa của từ dlic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

DLIC là gì? Ý nghĩa của từ dlic

DLIC là gì ?

DLIC là “Detachment Left-In-Contact” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLIC

DLIC có nghĩa “Detachment Left-In-Contact”, dịch sang tiếng Việt là “Tách rời-trong-liên hệ”. Mô tả tình trạng khi một đơn vị rời đi khỏi một khu vực nhưng vẫn giữ lại một số lực lượng để theo dõi hoạt động của lực lượng đối phương.
Điều này giúp duy trì thông tin tình báo và tạo ra một tình huống linh hoạt trong chiến lược quân sự.

DLIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLIC là “Detachment Left-In-Contact”.

Một số kiểu DLIC viết tắt khác:
+ Driver's License: Bằng lái xe.
+ Digital Library of India Consortium: Hiệp hội thư viện số Ấn Độ.
+ Distributed Learning and Interactive Communications: Học tập phân tán và truyền thông tương tác.

Post Top Ad