ANC là gì? Ý nghĩa của từ anc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

ANC là gì? Ý nghĩa của từ anc

ANC là gì ?

ANC là “African National Congress” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANC

ANC có nghĩa “African National Congress”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội toàn quốc Châu Phi”. Tổ chức chính trị ở Nam Phi, được thành lập vào năm 1912. Họ nổi tiếng với vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến đấu chống lại chế độ apartheid.
Sau khi apartheid kết thúc, ANC trở thành một đảng chính trị hàng đầu ở Nam Phi.
Nelson Mandela, một trong những lãnh đạo quan trọng của ANC, đã trở thành Tổng thống đầu tiên của Nam Phi dưới chế độ dân chủ.

ANC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANC là “African National Congress”.

Một số kiểu ANC viết tắt khác:
+ Active Noise Cancellation: Khử tiếng ồn chủ động.
+ Automatic Noise Control: Kiểm soát tiếng ồn tự động.

Post Top Ad