HKG là gì? Ý nghĩa của từ hkg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

HKG là gì? Ý nghĩa của từ hkg

HKG là gì ?

HKG là “Hong Kong” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HKG

HKG có nghĩa “Hong Kong”, dịch sang tiếng Việt là “Hồng Kông”. Mã theo ISO 3166-1 alpha-3 cho Hồng Kông và đồng thời cũng là mã IATA cho sân bay quốc tế Hong Kong.

HKG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HKG là “Hong Kong”.

Post Top Ad