SOB là gì? Ý nghĩa của từ sob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

SOB là gì? Ý nghĩa của từ sob

SOB là gì ?

SOB là “Shortness Of Breath” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOB

SOB có nghĩa “Shortness Of Breath”, dịch sang tiếng Việt là “Hụt hơi”. Tình trạng khó khăn khi thở hoặc cảm giác hụt hơi khi thở.
Đây là một triệu chứng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
Nó cần sự kiểm tra từ chuyên gia y tế để xác định nguyên nhân cụ thể và phương pháp điều trị.

SOB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOB là “Shortness Of Breath”.

Một số kiểu SOB viết tắt khác:
+ Suggested Opening Bid: Giá thầu mở đầu được đề xuất.
+ Same Old Brand: Cùng một thương hiệu cũ. Mua sắm hoặc quảng cáo cùng một thương hiệu quen thuộc.
+ Son of a B*tch: Thằng khốn nạn. Từ lóng tiếng Anh dùng để diễn đạt sự tức giận hoặc thất vọng.

Post Top Ad