DLTBGYD là gì? Ý nghĩa của từ dltbgyd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

DLTBGYD là gì? Ý nghĩa của từ dltbgyd

DLTBGYD là gì ?

DLTBGYD là “Don't Let The Bastards Grind You Down” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLTBGYD

DLTBGYD có nghĩa “Don't Let The Bastards Grind You Down”, dịch sang tiếng Việt là “Đừng để lũ những kẻ đê tiện nghiền nát bạn”. Lời khuyên để bản thân không bị làm cho mệt mỏi hoặc đánh bại bởi những người xấu.
Nó thường được dùng với mục đích để truyền đạt sự kiên nhẫn, sức mạnh, và quyết tâm trong môi trường khó khăn.

DLTBGYD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLTBGYD là “Don't Let The Bastards Grind You Down”.

Post Top Ad