ENTEC là gì? Ý nghĩa của từ entec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ENTEC là gì? Ý nghĩa của từ entec

ENTEC là gì ?

ENTEC là “Environmental Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ENTEC

ENTEC có nghĩa “Environmental Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ môi trường”. Lĩnh vực tập trung vào phát triển và ứng dụng công nghệ để giảm thiểu tác động tiêu cực của con người đối với môi trường.
Nó bao gồm các lĩnh vực như xử lý nước thải, quản lý chất thải, năng lượng tái tạo...

ENTEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ENTEC là “Environmental Technology”.

Một số kiểu ENTEC viết tắt khác:
+ Euro NATO Training Engineer Centre: Trung tâm đào tạo kỹ sư Euro NATO.
+ Energy Technology: Công nghệ năng lượng.

Post Top Ad