KON là gì? Ý nghĩa của từ kon - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

KON là gì? Ý nghĩa của từ kon

KON là gì ?

KON là “Kongo language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KON

KON có nghĩa “Kongo language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kongo”. Nhóm ngôn ngữ Bantu chủ yếu sử dụng ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Các biến thể phổ biến của nó bao gồm Kikongo và Lingala.
Kongo đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp và văn hóa ở khu vực này.

KON là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KON là “Kongo language”.

Post Top Ad