DMZ là gì? Ý nghĩa của từ dmz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

DMZ là gì? Ý nghĩa của từ dmz

DMZ là gì ?

DMZ là “DeMilitarized Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DMZ

DMZ có nghĩa “DeMilitarized Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu phi quân sự”. Khu vực không quân sự được thiết lập để giảm bớt hoặc loại bỏ các hoạt động quân sự giữa các bên tham gia xung đột.
DMZ có thể sẽ giới hạn, cấm triển khai quân sự và các hoạt động khác.
Nó nhằm đảm bảo an ninh và tránh xung đột quân sự, thường là giữa hai quốc gia.

DMZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMZ là “DeMilitarized Zone”.

Một số kiểu DMZ viết tắt khác:
+ Digital Marketing Zone: Khu vực tiếp thị số.

Post Top Ad