AOU là gì? Ý nghĩa của từ aou - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

AOU là gì? Ý nghĩa của từ aou

AOU là gì ?

AOU là “Administrative Office of the United States Courts” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOU

AOU có nghĩa “Administrative Office of the United States Courts”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng hành chính của Tòa án Hoa Kỳ”. Cơ quan quản lý và hỗ trợ hành chính cho hệ thống tòa án liên bang ở Hoa Kỳ.
Cơ quan này sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Bao gồm quản lý ngân sách, hỗ trợ công nghệ thông tin, thống kê, đào tạo,.. cho các tòa án liên bang.

AOU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOU là “Administrative Office of the United States Courts”.

Một số kiểu AOU viết tắt khác:
+ American Ornithologists' Union: Hiệp hội các nhà điều trị học Hoa Kỳ.
+ Arab Open University: Đại học mở Ả Rập.
+ Asynchronous Optical Network: Mạng quang không đồng bộ.

Post Top Ad