HNL là gì? Ý nghĩa của từ hnl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

HNL là gì? Ý nghĩa của từ hnl

HNL là gì ?

HNL là “Hotel Nightly Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HNL

HNL có nghĩa “Hotel Nightly Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Giá phòng khách sạn hàng đêm”. Giá phòng của khách sạn tính theo mỗi đêm.
Cách chi phí cho việc ở một đêm tại một khách sạn nào đó.
Nó thường thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như mùa vụ, chính sách giá của khách sạn.

HNL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HNL là “Hotel Nightly Rate”.

Một số kiểu HNL viết tắt khác:
+ Honduran lempira: Honduras lempira.
+ Honolulu International Airport: Sân bay Quốc tế Honolulu.
+ Host Network Layer: Lớp mạng máy chủ.

Post Top Ad