EIRP là gì? Ý nghĩa của từ eirp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

EIRP là gì? Ý nghĩa của từ eirp

EIRP là gì ?

EIRP là “Effective Isotropic Radiated Power” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EIRP

EIRP có nghĩa “Effective Isotropic Radiated Power”, dịch sang tiếng Việt là “Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu quả”. Chỉ số đo lường công suất hiệu ứng của một hệ thống phát sóng không dây, đặc biệt là anten.
Nó kết hợp công suất đầu ra của bộ khuếch đại và lợi ích của anten để thể hiện công suất phát tương đương với việc nó phát ra từ một nguồn phát isotropic.

EIRP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EIRP là “Effective Isotropic Radiated Power”.

Post Top Ad