EKG là gì? Ý nghĩa của từ ekg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

EKG là gì? Ý nghĩa của từ ekg

EKG là gì ?

EKG là “Electrocardiogram” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EKG

EKG có nghĩa “Electrocardiogram”, dịch sang tiếng Việt là “Điện tâm đồ”. Tên một phương pháp y khoa sử dụng để đo và ghi lại hoạt động điện của tim.
Quá trình này được thực hiện bằng cách đặt các điện cực nhỏ lên da ở các vị trí trên cơ thể.
Nó cung cấp thông tin về nhịp tim, nhịp nhãn, và các biến động điện từ của tim. Rất hữu ích trong chẩn đoán các vấn đề tim mạch.

EKG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EKG là “Electrocardiogram”.

Post Top Ad