EKMS là gì? Ý nghĩa của từ ekms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

EKMS là gì? Ý nghĩa của từ ekms

EKMS là gì ?

EKMS là “Electronic Key Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EKMS

EKMS có nghĩa “Electronic Key Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý khóa điện tử”. Tên của một hệ thống quản lý khóa điện tử. Nó thường được sử dụng trong lĩnh vực quân sự và an ninh để bảo vệ thông tin, truyền thông.

EKMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EKMS là “Electronic Key Management System”.

Post Top Ad