ELT là gì? Ý nghĩa của từ elt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ELT là gì? Ý nghĩa của từ elt

ELT là gì ?

ELT là “Emergency Locator Transmitter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ELT

ELT có nghĩa “Emergency Locator Transmitter”, dịch sang tiếng Việt là “Máy phát định vị khẩn cấp”. Thiết bị tự động phát tín hiệu khẩn cấp trên máy bay.
Khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố, ELT tự kích hoạt để phát tín hiệu về vị trí.
Điều này sẽ giúp đội cứu hộ xác định nhanh chóng vị trí của máy bay.

ELT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ELT là “Emergency Locator Transmitter”.

Một số kiểu ELT viết tắt khác:
+ English Language Teaching: Giảng dạy tiếng Anh.
+ End-of-Line Test: Kiểm tra cuối dòng.

Post Top Ad