BGWG là gì? Ý nghĩa của từ bgwg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

BGWG là gì? Ý nghĩa của từ bgwg

BGWG là gì ?

BGWG là “Battle Group Wargame” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BGWG

BGWG có nghĩa “Battle Group Wargame”, dịch sang tiếng Việt là “Trò chơi chiến tranh nhóm chiến đấu”. Thuật ngữ, tên của một trò chơi chiến thuật hoặc mô phỏng chiến tranh.
Theo đó, người chơi tham gia vào các chiến dịch quân sự và chiến đấu trong môi trường chiến trường ảo.

BGWG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BGWG là “Battle Group Wargame”.

Post Top Ad