ELINT là gì? Ý nghĩa của từ elint - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ELINT là gì? Ý nghĩa của từ elint

ELINT là gì ?

ELINT là “Electronic Intelligence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ELINT

ELINT có nghĩa “Electronic Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Tình báo điện tử”. Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực tính báo quân sự và an ninh.
Nó đề cập việc thu thập và phân tích thông tin từ tín hiệu và khả năng điện tử của các hệ thống truyền thông, radar.
Với mục đích để hiểu về khả năng và tính năng của chúng.

ELINT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ELINT là “Electronic Intelligence”.

Post Top Ad